Yrityshelposti.fi - Yrityksen perustaminen helposti
apu-esa
Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE (HenkTL 10§, 523/1999)

1.1.2016

Rekisterinpitäjä


Rekisterinpitäjänä toimii: Onecapital Oy
Y-tunnus: 2272745-4
Osoite: Käsityöläiskatu 4, 20100 TURKU
Puhelin: 020 734 9260
Sähköposti: info@onecapital.fi

Rekisteriasioista vastaava:
Tuomas Koivisto
Puhelin: 0400 318044
Sähköposti: tuomas@onecapital.fi

1. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin tarkoituksena on yrityksen perustamispalvelun (www.yrityshelposti.fi) asiakassuhteen hoito.

2. Rekisterin nimi

Yrityshelposti.fi -asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Onecapital Oy hyödyntää rekisteriä myös suoramarkkinointitarkoituksiin.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yhteystiedot (henkilö nimi, osoite ja puhelinnumero)
  • Suomen asiakastieto Oy:ltä luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta
  • Henkilötunnus
  • Asiakkaan lähettämä sähköinen viestintä
  • Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä viestintä

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Onecapitalin omissa rekistereissä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan palvelun käyttäjältä palvelun käyttämisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot henkilön luottokelpoisuudesta Suomen asiakastieto Oy:ltä sekä nimi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskukselta.

6. Tietojen luovutus

Onecapital Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Onecapital Oy luovuttaa henkilötietoja tarvittaessa viranomaisille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tai tämän alihankkijan tiloissa, jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eri tasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yrityksen ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.

8. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Onecapital Oy
Käsityöläiskatu 4
20100 TURKU