Yrityshelposti.fi - Yrityksen perustaminen helposti
apu-esa
Täältä löydät opastusta yrityksen perustamiseen

Yritysmuodon valinta

Yritystoimintaa aloitettaessa erittäin tärkeä ratkaisu on oikean yritysmuodon valinta. Yrityksen tulevan toiminnan luonne vaikuttaa olennaisesti yritysmuodon valintaan.

ELY-keskukset tarjoavat valtakunnallisesti maksutonta yritysneuvontaa joko puhelimitse tai paikanpäällä. Jos et ole varma mikä yritysmuoto palvelee liiketoimintaasi parhaiten tai sinulle on muuta kysyttävää yritäjyydestä, ole yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen.

Elinkeinonharjoittaja eli toiminimen perustaminen

Toiminimen perustamiseen ei tarvita erillistä perustamisasiakirjaa, pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy, kun kaksi tai useampi yhtiömies sopii elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella sopimuksella, jonka allekirjoittavat kaikki osakkaat. Sopimus on lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Lisämääräykset koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja tälle maksettavaa voitto-osuutta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö perustetaan siten, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita.

Liikeidea

Liikeidea tarkoittaa vastausta kysymykseen, miten yritys aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa. Toiminta-ajatus taas kertoo yrityksen syyn olla olemassa.

Liikeideassa on yleensä kolme osaa: mitä, kenelle ja miten. 'Mitä' tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. 'Kenelle' tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita ja 'miten' tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville.

Liikeidean pohjalta yritys kehittää liiketoimintasuunnitelman, jonka laajuus voi vaihdella yrittäjän päässä olevasta hyvinkin laajaan ja perusteelliseen tutkimus- ja selvitystyöhön perustuvaan kirjalliseen materiaaliin. Yleensä liiketoimintasuunnitelma on yrityksen luottamuksellista aineistoa, jota ei luovuteta ulkopuolisille.

Ennen yrityksen perustamista, olisi hyvä pallotella liikeideaa myös puolueettoman yritysasiantuntijan kanssa. Jos lähipiirissäsi ei tällaista henkilö' löydy, kannattaa hakeutua paikallisen ELY-keskuksen yritysasiantuntijan juttusille.

Rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen

Mikäli yritystoiminnan aloittaminen vaatii rahallista panostusta eikä omasta takataskusta löydy tarvittavaa määrää, on aloittavan yrityksen mahdollista hakea rahoitusta toiminnan käynnistämiseen. Vaihtoehtoja löytyy onneksi monia ja oikeiden vaihtoehtojen kartoittamiseen löytyy apua ELY-keskuksen yritysasiantuntijalta.

Finnvera

Finnveran sivustolla voit tutustua alkaville yrityksille tarkoitettuihin ratkaisuihin, lukea liiketoiminnan aloittamiseen liittyviä asiakaskertomuksia sekä hakea Finnveran rahoitusta.

Starttiraha

Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Tekes

Tekes rahoittaa kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä.

Ely-keskus

Ely-keskuksesta voit hakea rahoitusta muun muassa yrityksen kehittämiseen.

Bisnesenkelit

Bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan rahaa, osaamistaan ja kontaktejaan aloittavaan yritykseen osakkuutta vastaan. Bisnesenkeleitä voi alkaa etsimään esimerkiksi täältä.

Pankit

Myös pankit voivat rahoittaa yrityksen käynnistysvaihetta. Keskustele erilaisista rahoitusvaihtoehdoista pankissa siinä vaiheessa, kun menet avaamaan tiliä yrityksellesi ja olet mahdollisesti tallettamassa osakepääomaa osakeyhtiön perustamisvaiheessa.

Yrityshautomo

Yrityshautomo voi sopia aloittavalle tai laajentavalle pienyritykselle, idea-asteella olevan hankkeen omaavalle henkilölle. Löytyykö sinun paikkakunnaltasi hautomotoimintaa? Asia selviä Googlettamalla.

Hautomo tarjoaa:

  • määräaikaista toimitilaa kohtuullisella vuokralla
  • yhteisiä palveluja
  • liikkeenjohdollista neuvontaa, koulutusta ja konsultointia
Yrityshautomoon sijoittuminen yritystoiminnan aloittamisvaiheessa tuo yritykselle verkosto- ja synergiahyötyjä, jotka ovat seurausta yhteistyöstä muiden yritysten kanssa niin hautomon sisällä kuin sen ulkopuolella.

Vigo - yrityskiihdyttämö

Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille nuorille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa. Vigo-ohjelma yhdistää innovatiiviset liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset sekä julkisen että yksityisen rahoituksen.
Tutustu Vigoon täällä.