Yrityshelposti.fi - Yrityksen perustaminen helposti
apu-esa
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö on mahdollista myöhemmin toiminnan kasvaessa muuttaa osakeyhtiöksi

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy, kun kaksi tai useampi yhtiömies sopii elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Avoin yhtiö on sopiva yritysmuodoksi, jos yritys ei tähtää heti suureen liikevaihtoon. Yhtiömiesten välinen yhteistyökyky ja täydellinen luottamus on tärkeää, koska kukin yhtiömiehes voi tehdä yritykseen liittyviä päätöksiä ja allekirjoittamaan sopimuksia ilman muiden yhtiömiesten hyväksyntää.

Kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön tavoin kommandiittiyhtiö soveltuu keskisuureen tai pieneen toimintaa harjoittavan yrityksen yritysmyodoksi. Yhtiömiesten välinen yhteistyökyky ja täydellinen luottamus on avoimen yhtiön lailla tärkeää. Avoimen yhtiön sijaan kommandiittiyhtiö kannattaa valita, jos halutaan osan yrittäjistä rahoittavan yritystä ja osan antavan työpanoksensa yhtiön hyväksi.

Palvelumme kautta voit maksutta perustaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön ja tarvittavat asiakirjat tulevat kerralla kuntoon.

Aloita yrityksen perustaminen verkossa tästä