Yrityshelposti.fi - Yrityksen perustaminen helposti
apu-esa
Kirjoita alle henkilökohtaiset tietosi. Voit kirjautua järjestelmään myöhemmin sähköpostiosoitteellasi.

Aloita yrityksen perustaminen

Olen lukenut ja hyväksyn palvelun käyttöehdot

Yleiset sopimusehdot; Yrityksen perustaminen yrityshelposti.fi -palvelussa.

Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat Onecapital Oy (jäljempänä Onecapital) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan asiakkaan rekisteröidyttyä palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tämä sopimus käsittää yrityksen perustamispalvelun käytön asiakkaan toimesta.

Asiakas saa tulostettavakseen valmiit Y-lomakkeet liitteineen antamiensa tietojen pohjalta ja asiakas voi valita itselleen sopivia kumppaneita perustamistoiminteesta. Palvelun käyttö on asiakkaalle maksutonta - poislukien Kaupparekisterin maksut ja valitsemiensa kumppanien maksut palveluistaan.

Onecapital korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Onecapital ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä. Onecapital voi tarvittaessa päivittää, muokata, korvata tai poistaa palvelimella olevia ohjelmia/ohjelmistoja.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.

Muihin vastuukysymyksiin sovelletaan Suomen lainsäädännön kulloinkin voimassaolevia määräyksiä.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa kolmannen osapuolen teoista kuin omistaan.

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää perustamissovellusta omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Onecapitalin ja sen työntekijät sekä yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti yrityksen perustamiseen, tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista Kaupparekisteriin tai kumppaneille, jotka koskevat perustettavaa yritystä. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista.

Asiakas on velvollinen tutustumaan käyttöehtoihin ennen palvelun käyttöä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Onecapitalilla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Sopimuksen siirtäminen

Onecapital voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusehdot päivitetty 8.7.2013